DIEGO AGOSTINO RIGON

Nomine
CAPO SINDACO
Nomina del 24 ottobre 2022
CAPO SINDACO
Nomina del 28 aprile 2023